Publikationsliste


1.

Den herrnhutiske bevægelse” i Vækkelsernes Frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. årh., III b, De fynske Vækkelser, G.E.C. Gad, København 1964, s. 45-91.


2. Anm.: Hermann Joseph Spital: Der Taufritus in den deutschen Ritualien (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 47) Münster Wf 1968, i Dansk teologisk Tidsskrift, 1969, s. 314-315.


3.

Liturgisk sprog eller sproglig liturgi“, kronik i Kristeligt Dagblad, 6. oktober, 1969, s. 7-8


4.

Nadveren i nyt lys“ i Korshærsbladet 6/1969, s. 43-45.


5.

Danske middelalderlige dåbsritualer” i Dansk Teologisk Tidsskrift, 1/1970, G.E.C. Gad, København, 1970, s. 31-54.


6.

The Manual from Notmark. Bibliotheca liturgica danica, series latina, vol.1, G.E.C. Gad, København, 1970, s. 11-124.


7.

Anm.: Bjørn Højbo: Nadver og messe, Pauluskredsens forlag, 1969 i Kirkefondets mappe, 3. sending, 1970.


8.

Liturgical Developement and Experimental Liturgy in Denmark” i Societas Liturgica, Document Number Nineteen (19, 1970, 10 sider duplikeret hefte)


9.

La problématique de l’édition des textes liturgiques latins” i Classica et Mediaevalia Francisco Blatt septuagenario dedicata, Gyldendal,

København, 1973, s. 541-556.


10.

Le classement par ordinateur des listes de repons liturgiques” sammen med Michel Huglo, Informatique Musicale. Journées d'études, 1973. Textes des conferences. Centre National de la Recherche Scientifique, s. 125-143.


11.

Er gudstjenesten alt for gammeldags?” i Berlingske Tidende, November, 1973, s. 3.


12.

Grundtvig som sandhedsvidne”, kronik i Flensborg Avis, 22. januar, 1975, s. 18.


13.

Alkoholfri altervin”, kronik i Kristeligt Dagblad, 24. oktober, 1975, s. 4-7. (Samme i Flensborg Avis under titlen “Biskop på afveje”).


14.

Nu kom vor Pindselilje-Tid” i Kirkebladet Lisbjerg-Skejby, maj-juni, 1976.


15.

Nyfundne danske middelalderlige ritualer” i Kirkehistoriske Samlinger 1976, Akademisk Forlag, København, 1976, s. 17-22.

16.

At dø er en menneskeret”, midtpunkt i Jyllands-Posten, 25. februar, 1977, s. 12.


17.

En typografisk undersøgelse af Odense Agenden” i Festskrift til Martti Parvio, Helsingfors, 1978, s. 363-387.


18.

Tekstvejledninger i Præsteforeningens Blad 1978-1979:


1. søndag i advent, 45/1978, s. 759-761; 3. søndag i advent, 47/1978, s. 800-802; juledag, 48/1978, s. 813-814; søndag efter jul, 48/1978,s.816-817; 1. søndag efter Hl. 3 Kg., 49/1978, s. 835-836; 3. søndag efter Hl. 3 Kg., 3/1979, s. 22-24; 5. søndag efter Hl. 3 Kg., 4/1979, s. 57- 58; søndag sexagesima, 6/1979, s. 95-97; 3. søndag i fasten, 10/1979, s. 161-163; Mariæ bebudelse, 12/1979, s. 190-192; skærtorsdag, 14/1979, s. 219-221; påskedag, 14/1979, s. 223-224;1. søndag efter påske, 15/1979, s. 239-240; 3. søndag efter påske, 17/1979, s. 292-293; 4. søndag efter påske, 18/1979, s. 316-317; Kristi himmelfarts dag, 19/1979, 333-335 og pinsedag, 21/1979, s. 365-367.


19.

Økologi og evangelium”, kronik i Aarhuus Stiftstidende, 27. februar, 1980, s. 12-13.20.

P.G. Lindhardt Bibiografi 1933-1980 (sammen med Ketil Boesen og Carsten Bach-Nielsen), Kirkehistorisk Institut, Århus, 1980, upagineret.


21.

Fænomenet Lindhardt”, kronik i Aalborg Stiftstidende, 30. december, 1980, s. 6-7 (samme i Jydske Tidende 30. december under titlen ”I nåde og med pension”, og i Flensborg Avis 31. december 1980 under titlen ”Danmarks største kirkehistoriker”).


22.

Anm.: Kirkehistoriske Samlinger 1980 i Flensborg Avis 22 januar, 1981, s. 2 (overskrift: ”Kirkehistorisk forskning så det batter -trods de økonomiske nedskæringer”),(samme i Jydske Tidende 20 februar, 1981, overskrift: ”Vidtspændende forskning).


23.

Anm.: Lilli Gjerløw: Antiphonarium Nidrosiensis Ecclesiae (Libri Liturgici Provinciae Nidrosiensis Medii Aevi. Vol III) Oslo, 1979; Gunilla Iversen: Tropes de l'Agnus Dei (Corpus Troporum IV), Stockholm, 1980 og Martti Parvio: Manuale seu Exequiale Aboense 1522 (Societas Historiae Ecclesiasticae Fennica) Helsinki, 1980 (overskrift: ”Nordisk liturgi”) Jyllands-Posten, 2. februar, 1981, s. 8.


24.

Anm.: Jens Holger Schjørring: Kristendom og socialt engagement. Valdemar Ammundsen og hans samtid (overskrift: ”Ny bog om Haderslev stifts første biskop og hans samtid”) Berlingske leksikonbibliotek, i Flensborg Avis, 28. februar, 1981, s. 2.


25.

Har kun ordet som våben” i Aahuus Stifsttidene 4. mats, 1981, s. 18.


26.

Middelalderliturgi på EDB” i Ti år med RECAU, Århus 1981, s. 23-34 (samme som midtpunkt i Jyllands-Posten, 16. april, 1981, og som kronik i Flensborg Avis, 29 april, 1981)


27.

Anm.: Érik Nørr: ”Præst og administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800-1841” (overskrift: ”Præsten som administrator”). G.E. Gads forlag, 1981, i Flensborg Avis, 8. juni, 1982, s. 2.


28.

Anm.: Middelalderens danske Bønnebøger bd. V. Kommentarbind

udg. af Karl Martin Nielsen under medvirken af Jens Lyster, Det danske Sprog- og Litteraturselskab. I kommission hos Gyldendal, København,1982, i Præsteforeningens Blad, 46/1982, s. 850-851.


29.

En storm i et glas vand” (en replik til studienævnets påstand om, at vi på Kirkehistorisk Institut ikke levede op til styrelseslovens krav om 50% repræsentation udfærdiget af mig i min egenskab af institutbestyrer. Jeg henviser til ”i dette blad”, hvilket? Årstallet er 1982.


30.

E.T. - mission for en troldmands tro”, midtpunkt i Jyllands-Posten, 27. januar, 1983, s. 9 (samme med titlen ”E.T. og Simon Mager” i Flensborg Avis 19. februar, 1983).


31.

Anm.: Damien Sicard: La liturgie de la mort dans l’église latine des origines à la réforme carolingienne (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Band 63, Münster Wf. 1978). i Dansk teologisk Tidsskrift, 2/1983, s. 147.32.

Oh! At være TeX-pilot.” i Recau Orientering, september, 1983, s. 3-12.


33.

Anm.: Carsten Breengaard: Muren om Israels hus (overskrift: ”Dansk middelalder i ny vurdering”), København, 1982, i Præsteforeningens Blad 43/1983, s. 709-716.


34.

Luther og boden” i Kirkebladet for Skejby og Lisbjerg, november-december, 1983.


35.

Ebberød Bank på EDB”, midtpunkt i Jyllands-Posten, 6. december, 1983, s. 9.


36.

The Latin Office of the Dead: A Computer Analyses of Two Thousand Texts.” in Computer Applications to Medieval Studies, ed. Anne Gilmour-Bryson, Kalamazoo, Michigan, 1984, s. 81-87.


37.

Forargelse” i Kirkebladet Lisbjerg-Skejby, januar-februar, 1985.


38.

Ikke-døbt og dog konfirmeret” i Kirkebladet Lisbjerg-Skejby, januar-februar, 1985.


39.

Hebraisk ved hjælp af TeX” i Recau Orientering 140, juni/juli 1985, s. 9-13.


40.

L’Antiphonaire latin au Moyen-Âge. Réorganisation des séries de répons de l’avent classés par R.-J. Hesbert, Herder, Rom, 1986, s. I-II og 1-319.


41.

A Short History of the Churches of Scandinavia, privattryk, Århus, 1986, s.1-77.


42.

Anm.:Ringen sluttet – sådan da. Instruktiv udgivelse af Peder Herslebs betænkning om Danmarks og Norgis Kirke-Ritual af 1685 ved P.G. Lindhardt” i Jyllands-Posten, 20. december, 1986, 1. del s. 12


43.

Døden må have en form” i Døden - at sige verden ret farvel (red. af Jan Lindhardt og Mogens Stiller Kjärgaard), Munksgaard, København, 1987, s. 89-101.


44.

Bliv sponsor for en maler” i Jyllands-Posten, 6. september 1987, 2. del s. 9


45.

Mindeord: Om Bjarner Svejgaard, Aarhuus Stiftstidende, 28 september, 1988, s. 5.


46.

En Mand”, midtpunkt i Jyllands Posten, 29. september, 1988, s. 9.


47.

Liturgien i Danmark 1540-1610" i Reformationens konsolidering i de nordiska länderna 1540-1610, Universitetsforlaget, Oslo, 1990, s. 258-278.


48.

Dødsofficiet” i Kunsten og Kaldet. Festskrift til biskop Johannes Johansen, Poul Kristensen Forlag (Herning), 1990, s. 175-179.


49.

Liturgiens historie de første 200 år”, i Kirkeligt Centrum, april-juni, 1992, s 12-17.


50.

Teologi på Jysk Åbent Universitet” i Det teologiske Fakultet. Nyhedsbrev, 10. årg. Nr. 2, september, 1992, s. 26-28.


51.

Liturgiens historie i det 3. århundrede”, i Kirkeligt Centrum, juli-september, 1992, s. 12-15,


52.

Liturgiens historie i det 3. århundrede”, i Kirkeligt Centrum, oktober-december, 1992, s. 12-14.


53.

Liturgiens historie i det 3. århundrede”, i Kirkeligt Centrum, januar-marts, 1993, s. 5-6.


54.

Liturgiens historie fra det 3. århundrede”, i Kirkeligt Centrum, april-juni, 1993, s. 10-13.


55.

The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead, Aarhus Universitetsforlag, Århus, 1993, s. i-liii og 1-449.


56.

Liturgien i den tidlige middelalder”, i Kirkeligt Centrum, januar-marts, 1994, s. 15-18.


57.

Liturgien i høj- og senmiddelalderen”, i Kirkeligt Centrum, april-juni, 1994, s. 3-7


58.

Liturgien i den tidlige middelalder” i Kirkeligt Centrum, juli-september, 1994, s. 12-13.


59.

Anm.: Sharon T. Strocchia: Death and Ritual in Renaissance Florence, The John Hopkins University Press, 1992, i Nyt fra historien XLIII, 2 efterår, 1994, s. 92-93.


60.

Dr. Ottosens hjemkomst fra Horserød” i Hoptrup sogns Lokalhistoriske Forening ,1995, s. 23-28.


61.

Kirkespaltninger før og nu”, kronik i Kristeligt Dagblad, 7. marts, 1996, s. 9.


62.

Databaser og hjælpemidler tilgængelige via TF's server” i Debat, 26. årg. nr. 5, juni, 1994, s. 55-57.


63.

Min barndoms strand”, Jydske Vestkysten, 27. juli, 1996, 1. sektion s. 6.


64.

Bibliografi over P.G. Lindhardts forfatterskab 1980-1988, Aarhus Universitets­forlag, Århus, 1996, s. 1-127.


65.

Anm.: Handbuch der Liturgik. Hrsg. Von Hans Christoph Schmidt Lauber und Karl-Heinrich Bierlitz i Dansk Teologisk Tidsskrift 50. årg., 1996, s. 315-317.


66.

Liturgy as a Theological Place. Possibilities and Limitations in Interpreting Liturgical Texts as Seen for Instance in the Office of the Dead” i Liturgy and the Arts in the Middle Ages. Studies in Honour of C. Clifford Flanigan ed. by Eva Louise Lillie and Nils Holger Petersen, Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 1996, s. 168-180.


67.

Jodlende dilettantisk” i Jyllands-Posten, 24. maj 1997, s. 8.


68.

Hvad med at byde folk velkommen til sognet?” i Præsteforeningens Blad, 10/1997, s. 236-237.


69.

Den ritualiserede død” i Dansk Teologisk Tidsskrift 4/1998, Anis, København,1998, s. 268-282.


70.

Netop de sprog i det teologiske studium” i Kristeligt Dagblad, 28. juli, 1998, s. 9.


71.

Løft jer I evige døre” i Skalk nr. 4, 1999, s. 28-32.


72.

Fra Notmarkmanualet til Odense Agenden” i Levende ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark, Det Kongelige Bibliotek - Moes­gaard Museum, 1999, s. 145-153 (samme på engelsk i Living Words & Luminous Pictures).


73.

Dåben i dansk middelalder med særligt henblik på Jelling” i Vejle Amts Årbog, Kolding, 1999, s. 41-46.


74.

Vejlekonstitutionen af 1256" i Vejle Amts Årbog, Kolding, 1999, s. 225-244.


75.

De middelalderlige pergamentfragmenter” i Statens Arkiver. Intern Informa­tion, december 1999 nr. 11, s. 3-4.


76.

Følgende artikler i Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendal, 1995-1999:

Biskop, Diakon, Diakonisse, Holmquist Hjalmar, liturgiske klæder, primas.


77.

De middelalderlige pergamentfragmenter - endnu en gang” i Statens Arkiver. Intern Information, marts 2000 nr. 3, s. 2-3.


78.

Følgende artikler i Kirke og Kristendom. Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen og Jan Lindhardt, Rosinante, København, 2001:

A:

Abbed, ablution, Anno Domini, adamitter, adgang til præsteembede, adoptivbørn, advent, agape, akolyt, alba, allesjælesdag, altervin, Amalarius af Metz, ambrosiansk sang, ambrosiansk liturgi, anafor(a), anamnese, anerkendte trossamfund, angelus (Domini), antifon, antifonale, antiokensk teologi, apologeterne, apostolikerne, apostolsk succession, apostolske fædre de, askeonsdag, augustiner-eremitter, augustinerkorherrer.

B:

Band, basiliusliturgien, Basilius den Store, beatifikation, begravelsesritual, benediktinere, benediktionale, Berengar af Tours, bispedømme, bispeeksamen, bispekåbe, blasfemi, bloddåb, bod, bodsgerninger, bodssakramente, Bonifatius, Breengaard Carsten, breviar, Brødrene af Fælleslivet.

C:

Calixt(us), canon missae, Cappuccinere, Chalkedonkoncilet, Cisterciensere, Clara af Assisi, Cluny, columbarium, completorium, confiteor, Cyprian(us) Cæcilius, cæremoniale, cæsareopapisme.

D:

Dalmatica, Didaké, Dies irae, doctor theologiae, dom, dominikanere, doksologi, dødebøger, døden, dødsofficium, dødssynder, døvemenigheder, dåbsritual.

E:

Egalitære bevægelser, eksorcisme, eksorcist, elevation, embede, Engelbriktsson Olav, epifanifesten, epiklese, Eskil, evangeliar, Eystein.

F:

Faddere, faste, feltpræster, fester, festkalender, firmelse, flagellanter, forlovelse, forsagelsen, Franciskanere, Frans (Franciscus) af Assisi, fredskys.

G

Gallikansk liturgi, gangdage, generalvikar, gloria, graduale, gradualesalmer, Grandmontinerne, gregorianske sang, gudsdom, gudsfred.

H:

Helligåndsordenen, henotikon, Hippolyt(os), homoousios, hostie, hymnar, høje brødre de, håndspålæggelse.

I:

Ignatius, insufflation, intimationstale, investiturstriden, invitatorium.

J:

Joachim af Fiore, Johaniterne, jordpåkastelse, Justinus Martyr.

K:

Kamaldolensere, karmeliter, karteusere, Kerullarios Michael, kirkegangskone, kirkehistorie, kirkeindvielse, klausur, Knud den Hellige, Knud den Store, kollekt, konsekration, konsubstantiationslære, korstog, krisma, kristenforfølgelse, kyrie eleison, kætterdåbsstriden.

L:

Labarum, langfredag, lanse den hellige, lektionar, lektor, libellatici, libellus, Libera me, limbo, litani, liturgi, liturgik, liturgiske bevægelse den, lægbrødre.

M:

Madsen Peder, manducatio indignorum, manipel, martyrologium, matutin, messe, messefald, messehagel, messeklæder, michaeliter, Mikkelsdag, missale, mitra, monarkianisme, monofysitisme, monoteletisme, Mortensdag, mortificatio, mozarabisk liturgi.

N:

Navngivelse, nekrologier, nikeformlen, nikænske trosbekendelse den.

O:

Obediens, oblat, observanter, Odense, oktav, oldkirken, orden, ordination, ordines romani, ornat.

P:

Palimpsest, pange linqua, paterest-reglen, personregistre, pibekrave, Plinius den Yngre, Praxeas, primat, primsigning, prior, priscillianismen.

Q:

Quartodecimanerne.

S:

Sandhedens regel, Skt. Knud Odense, sekvens, separatisme, septuagesima, stemmeret, stiftsmidler, Svend Estridssøn.

Æ:

Ærkediakon.

79.

Min barndoms sommer” (genoptryk af ”Min barndoms strand”, jfr. nr. 63) i Kirsten Olesen (red.): Trivsel, Alinea, København, 2001, s. 38-42.


80.

Teologis vinkel” i Dansk som videnskabssprog i en globaliseret verden, intern publikation, Danmarks Humanistiske Forskningscenter, København, 2002, s. 68-71.


81.

Danish Liturgical Fragments from the Middle Ages”, paper delivered at the Danish Institute for Advanced Studies in the Humanities, 18. juni 2002, internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (ca. 9 s).


82.

Editorial Principles”, 2002, internetudgivelse på http://www.liturgy.,dk (ca. 2 s.).


83.

Grössere Fund von unbekannten mittelalterlichen Quellen” (Auszüge und Übersetzung von Ulrik Stenzel NEL Archiv), 2002, internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (ca. 4 s.).


84.

Middelalderlilge danske liturgiske fragmenter.” Et web-editeringsprojekt ved lektor, dr. theol. Knud Ottosen, 2002, internetudgivelse på http://www.teo.au.dk (nedlagt) (ca. 4 s.).


85.

Missale Danicum 1. RA fragm. Nr. 4613 fol 1r-1v”, 2002, internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (ca. 10 s.).


86.

Missale Ripense 1504: Editor’s Preface”, The Second Sunday in Advent (s. 3a-3b), Ember Saturday in December (s. 6a-6b), Ember Saturday in Lent (s. 36a+b-37a+b), The 13th Sunday after Trinity (s. 134a-b), 2002, internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (ca.15 s.).


87.

Script og internet-tv indspilning af: “Introduction I-II”, 2002, internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (ca. 20 s.).


88.

Script og internet-tv indspilning af: ”The Medieval Mass: Introduction, The Introit, The Gradual, The Communion, The Offertory”. 2002, internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (ca. 15 s.).


89.

Foreløbig inventar over og offentliggørelse af 37 fragmenter fra Registratur 108A. Fragments 8000-8037, Rigsarkiver (i samarbejde med arkivar Michael H. Gelting), 2003. Internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (5 sider med offentliggørelse af 60 digitaloptagelser).


90.

Missale Ripense 1504: The Third Sunday of Advent (s. 4a-4b); Ember Wednesday in December (s. 4b-5a); Ember Friday in December (s. 5a-5b), 2004, internetudgivelse på http://www.liturgy.dk (ca. 16 s.)


91.

Missale Ripense 1504: Ember Friday in Lent (s. 36a); Monday in the Fourth Week in Lent (s. 51b-52b); Tuesday in the Fourth Week in Lent (s. 52b-53a); Wednesday in the Fourth Week in Lent (s. 53b); The 9th Sunday after Trinity (s. 123a-123b); The 14th Sunday after Trinity (s. 134b-136a); The 15th Sunday after Trinity (s. 135a-137a); The 16th Sunday after Trinity (s. 137a-137b) (36 s.), 2004.


92.

Sammen med Michael H. Gelting udgivet Danish National Archives. Fragments of Parchment from the Middle Ages. Registratur 108B. Fragments 8038-8166 (19 sider) med offentliggørelse af 330 digitaloptagelser af 128 fragmenter. Internetudgivelse på www.liturgy.dk, 2004


93.

Liturgi og ritualer i middelalderen” i Niels Lund (red.): Kristendommen i Danmark før 1050, Roskilde Museums Forlag, 2004, s. 13-19.


94.

Anm.: John H. Lind m.fl. ”Danske korstog. Krig og mission i Østersøen.” i Dansk Teologisk Tidsskrift 3/2005, s. 233-234.


95.

Sammen med Michael H. Gelting udgivet Danish National Archives. Fragments of Parchment from the Middle Ages. Registratur 108B. Fragments 8167-8247 (10 sider) med offentliggørelse af 195 digitaloptagelser af 80 fragmenter. Internetudgivelse på www.liturgy.dk, 2005.


96.

Kirkens Genmæle”, Weekendavisen. Kultur. 28. april-4. maj 2006, s. 9.


97.

Oldtidens og middelalderens kirkehistorie i dansk og nordisk perspektiv, Books on Demand, København, 2006, s. 5-360.


98.

Om at udgive fragmenter” i Skæve Vinkler. Festskrift til Kjeld de Fine Licht i anledning af 75 årsdagen, København, 2006, s.140-146.


99.

Kong Gorms umulige begravelse” i Svundne Tider. Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup, Vindelev og Hvejsel sogne. Årsskrift nr. 9, 2006, s. 44-51.


100.

Sammen med Michael H. Gelting udgivet Danish National Archives. Fragments on parchment from the middle ages. Various Collections. Fragments 8520 to 8684 (27 sider). Internetudgivelse på www.liturgy.dk, 2006


101.

"Ingemanns gudsopfattelse er moderne”. Kronik i Kristeligt Dagblad, 29. august 2007, s. 9.


102.

"Sørensen" i Ford A Nyt nr. 5, oktober, 2007, s. 10-11.


103.

Kong Gorms mulige begravelse” i Svundne Tider. Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup, Vindelev og Hvejsel sogne. Årsskrift nr. 10, 2007, s. 42-48.


104.

The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead, Books on Demand GmbH, Copenhagen 2007 (repr. of the 1993 edition with a new preface and additions and corrections), s. i-liii og 1-453.


105.

The Last Icelandic Manuscipt Fragments. An Account on the Fragment Collection Accessoria 7 at the Arnamagnæan Institute, Copenhagen” in Hortus Troporum. Florilegium in honorem Gunillae Iversen, Studia Latina Stockholmiensia, Stockholm, 2008, s. 297-304.


106.

Min barndoms Ford A” i Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forenings årsskrift, 2008, s. 4-11.


107.

“… og gjorde danerne kristne” i Svundne Tider. Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup, Vindelev og Hvejsel sogne. Årsskrift nr.11, 2008, s. 14-19.


108.

Det svære ved kristendommen” i Dansk Kirketidende, 2/2009, s. 44-47.


109.

Ode til Regitze” i Dansk Kirketidende, 8/2009, s. 253.


110.

Bibelstudiekreds over Johannes Evangeliet” i Sognebladet Brabrand-Aarslev, september-oktober-november, 2009, s. 10.


111.

En ny salme får kød og blod”. Kronik i Kristeligt Dagblad, 21. december, 2009, s. 9.


112.

Trosbekendelsens rolle i gudstjenesten”, kronik i Kristeligt Dagblad, 9. februar, 2011, s. 11.


113.

Kirkehistoriske prædikener. Books on Demand, København, 2011, s. 5-100.


114.

Historieforvanskning af værste skuffe om Harald Blåtand”, kronik i Kristeligt Dagblad, 22. oktober, 2011, s. 11.


115.

Logos Hymnen. Tekst Knud Ottosen. Musik Hugo Jensen, 2011. (ISMN 900 1834-0-8)


116.

Militærgale feltpræster er en skændsel”, debatindlæg i Kristeligt Dagblad, 7. marts, 2012, s. 10.


117.

Logos-Hymnen. En gendigtning ved Knud Ottosen” i Hymnologi, 41. årgang, april 2012, s.70-74.


118.

Fra Johannes til Higgs og tilbage igen”, Dansk Kirketidende, 1/ 2013, s. 18-19.


119.

Troen er en gave. Ingen skal sætte sig på den i en luthersk kirke”, debatindlæg i Kristeligt Dagblad, 2. februar, 2013, s. 16.


120.

Da kongen fik besked i Christiansfeld”, bidrag i Kristeligt Dagblad, 27. juni, 2013, s. 16.


121.

Var hesten hvid?”, læseranekdote i Kristeligt Dagblad 10. juli, 2013, s. 12.


122.

Den sene kordegn”, læseranekdote i Kristeligt Dagblad 27. juli, 2013, s. 10.


123.

Logos Hymnen. En gang til” i Kristeligt Dagblad 4. november 2013, s. 9.13