Logos-Hymnen

 

 

1. I begyndelsen var Ordet,

og Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.

Det var i begyndelsen hos Gud,

og alt blev til ved det,

uden det blev slet intet til.

I det var liv,

og livet var menneskernes lys.

Lyset skinner i m¿rket,

men m¿rket fik ikke magt over det.

 

2.  Og Ordet blev k¿d

og tog bolig iblandt os,

sΠvi sΠdets herlighed,

som den enbŒrne har den fra Faderen.

Af ham har vi alle modtaget nŒde over nŒde.

For loven blev givet ved Moses,

nŒden og sandheden ved Jesus Kristus.

Gud har ingen nogensinde set,

men den enbŒrne Gud ved Faderens side,

han er blevet hans tolk.

 

3.  Han var i verden,

og verden blev til ved ham.

Endnu kendte verden ham ikke,

men da han kom til sit eget,

forkastede hans egne ham.

Dog, alle dem, der tog imod ham,

gav han ret til at blive Guds b¿rn.

De, der tror pΠhans navn,

er ikke genf¿dt af sl¾gts vilje,

af k¿ds vilje, af mands vilje,

men af Gud.

 

                                    © Knud Ottosen, 2009