Melodikonkurrence


10.000 kr.


1. oktober udskrives en konkurrence om itonesættelse af Knud Ottosens rekonstruktion af den oprindelige hymne bag indledningen til Johannesevangeliet, den såkaldte Johannes-Prolog.


Opgaven går ud på at komponere enten en gennemkomponeret melodi eller sats, som følger Knud Ottosens tekst. Teksten til hymnen, oplysninger om baggrunden for dens etablering samt noter til teksten kan hentes ned fra hjemmesiden: www.liturgy.dk ved at klikke på Logos-Hymnen” i venstre margen.


Dommerpanelet vil foruden mig selv bestå af prof., dr. phil. John Bergsagel og domorganist Svend Prip.


Vinderen af konkurrencen vil ud over de 10.000 kr. få sit bidrag trykt i 500 eksemplarer.


Besvarelserne skal i papirudgave senest 1. november sendes til Knud Ottosen, Søren Skjødts Vej 8, 8220 Brabrand.