R I G S A R K I V E T
MIDDELALDERLIGE PERGAMENTFRAGMENTER
REGISTRATUR 108 A
Ved Michael H. Gelting og Knud Ottosen
Nummer Mål (mm) Alder Art Noder Indhold Placering Proveniens Bemærkninger
8000 294 x 216                                                                       11.-12. PS   Ps 70-71 Gl. pakke 6 læg 3 Næsbyhoved lensregnskab 1509 Ydersiden stærkt slidt
Ny pakke 3
8001-02 281 x 51/62 12. TH AA   Prædiken eller lign. over Mk 5 Gl. pakke 13 læg 1 Morten Hegelunds regnskab over skatten af selvejer­bøn­der, kronens og adelens tje­ne­re i Viborg stift 1524-1525 To fragmenter fra samme håndskrift
Ny pakke 6
8003 350 x ca. 220 13. BR Neumer på 4 linier Inventio crucis (3.05) Gl. pakke 21 læg 5* Ny pakke 11 Register på klokker som ere vejede udi Jylland og Fyn 1529  
8004 220 x 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13.-14. KA     Gl. pakke 24 læg 2 Kolding toldregnskab 1519 Ulæselig
Ny pakke 12
8005-06 56 x 54 15. Liturg Neumer på 4 linier   Gl. pakke  29 Regnskaber gengivne i Danske Magazin 4. rk. bd. 3, nr. 8, Köken vnnd kellers Register vann Trauemunde 1534 Begge fragm. lagt dobbelt
51 x 52 Ny pakke 13
8007 322 x 214 14. KA     Gl. pakke 29 Regnskaber gengivne i Danske Magazin 4. rk. bd. 3, uden nr., Register van dem klocken ghude Eggerdt Thode entfangen vnd vorkofft hefftt 1535-1537  
Ny pakke 13
8008 204 x ca. 65 14.-15. MI     Gl. pakke 39 læg 4 Rejseregnskab for sendefærd til Augsburg 1548  
Ny pakke 19
8009-10 100 x 85/100 15. BR     Gl. pakke 40 læg 1 Geverd Schenkes regnskaber for betalte fordringer 1535-1536 To fragmenter fra samme håndskrift
Ny pakke 20
8011 230 x 297 15. BR Neumer på 4 linier Quinquagesima Gl. pakke 49 læg 4 Regnskaber over stifts­god­set, Kirkerne i Nyborg len, som giver landgilde til kir­kerne og herligheden til stiftet, udat.  
Ny pakke 26
8012-13 132/135 x 96/68 15. Liturg     Gl. pakke 51 læg 4 Jordebog over Næsbyhoved len, udat. To dobbeltblade af samme håndskrift
Ny pakke 27
8014-15 210 x ca. 130 15. BR Neumer på 4 linier   Gl. pakke 51 læg 5 Nyborg lens skattebog 1542  
Ny pakke 27
8016 191 x 54 14. MI   Feria IV et VI 2 pas. Gl. pakke  53 læg d. Ny pakke 28 Riberhus lensregnskab 1537-1538, Register in dudeschen und daler gelde vann huse Ripen anno 38  
8017 188 x 27 14. INC     Gl. pakke 53 læg e. Ny pakke 28 Riberhus lensregnskab 1537-1538, Korn botter register thom husse Ripenn 37  
8018 166 x 35 14.-15. AN Neumer på 4 linier   Gl. pakke 53 læg g. Ny pakke 28 Riberhus lensregnskab 1537-1538, Register des husfisches und sandtollen van dem gantzen lenhe tho Ripenn anno 1537  
8019 397 x 28 13.-14. SE   De Nat. Dom. usque Gl. pakke 53 læg h. Ny pakke 28 Riberhus lensregnskab 1537-1538, Told i Riipe aff øxen och heste och andet, som falder told aff. Aar etc. 40-41  
ad Inv. Crucis (3.05)
8020 200 x 80 14.-15. BR Neumer på 4 linier   Gl. pakke 53 læg i. Ny pakke 28 Riberhus lensregnskab 1537-1538, Vthgifft inn deuschenn gelde jegen de boeringe anno etc. 1538  
8021 575 x 309 12.-13 MI Neumer   Gl. pakke 54 Hald lensregnskab 1544 incl. indtægterne af Viborg stiftsgods 1 folio klistret på den opr. bifolio. Ant. fra samme bog.        
Ny pakke 29
8022 446 x 297 14. L     Gl. pakke 54 Hald lensregnskab 1544 incl. indtægterne af Viborg stiftsgods, Summen paa alle opbøringe bode wisse oc wuisse indkomsth till Haldt slott lygendis Læsningerne til tide­bønner
Ny pakke 29
8023 119 x 122 15. BI     Gl. pakke 54 Hald lensregnskab 1545 incl. indtægterne af Viborg stiftsgods, Indtægt  
Ny pakke 29
8024 300 x 482 15. MI Kvadratnoder på 4 linier   Gl. pakke 55 Hald lensregnskab 1545 incl. indtægterne af Viborg stiftsgods, Ekstrakt  
Ny pakke 29
8025 304 x 425 14.-15. JUR AA     Gl. pakke 55 Hald lensregnskab 1545** incl. indtægterne af Viborg stiftsgods, Udgift  
Ny pakke 29
8026 310+75+6 x 580 12.-13. BR Neumer   Gl. Pakke 55 Hald lensregnskab 1545-1546 incl. indtægterne af Viborg stiftsgods, Indtægt  
Ny pakke 29
8027 378/406 x 97 13.-14. BI/BR Neumer på 4 linier 1 Sam 3 / ? Gl. pakke 56 læg 1 Malmøhus lensregnskab 1541-1542, Udgift Fra to forskellige bøger jfr. 8034
Ny  pakke 30
8028-29 70 x 20 15.-16. GR/AN? Kvadratnoder på 4 linier   Gl. pakke 56 læg 3 Malmøhus lensregnskab 1551, Indtægtsregnskab på skovlejerestans  
Ny pakke 30
8030 314 x 230 15.-16. GR/AN Kvadratnoder på 4 sorte linier Hymnis seu sequentia Gl. pakke 60 læg – Mandtalsregister for lande­skatten af Krogens len til påske 1555 Nederste margen 1 linie tilf. af senere hånd
Ny pakke 31
8031 425 x 305 14.-15. TH AA     Gl. pakke 64 læg 1 Aarhusgaards lensregnskab 1545-1546, Ekstrakt Fra samme bog som 8032
Ny pakke 34
8032 310 x 210 14.-15. TH AA     Gl. pakke 64 læg 2 Aarhusgaards lensregnskab 1545-1546, Indtægt af det uvisse Fra samme bog som 8031
Ny pakke 34
8033 291 x 245 1504 MI   Dom 2 post octava Epiph. Gl. pakke 69 læg 2 Jordebog over Åhus len 1532-1533 Side af Math. Brandis trykte Missale Ripense
Ny pakke 36
8034 430 x 325 14.-15 BR Neumer på 4 røde linier Feria 2 ebd 4 in quadrag Gl. pakke 69 læg 3 Jordebog over Helsingborg len, udat. (den s.k. ”Krabbes Jordebog”) Fra 2 forskellige bøger jfr 8027
Ny pakke 36
8035 335 x 220 13. BR Neumer Feria 6 ebd pasc Gl. pakke 70 læg 4 ? Severin Knebbel, byfoged i Viborg, regnskab for told og sagefald i Viborg 1545  
Ny pakke 36
8036-37 102 x 64 14. + 15. INC + VAR     Tillæg*** Roskilde S. Lucii gilde, med­lemsregister (Liber con­uiuii sancti Lucii Roskil­densis continens nomina conuiuarum), 1482-1533 To fragmenter af samme håndskrift fra 14. årh., måske en bibel + smalle hæftestrimler af pergament med skrift fra 15. årh. på den ene side; måske et diplom
Ny pakke 37
Gl. signatur: Topo­gra­fisk samling på papir, Roskilde nr. 24
* Der er  ved ompakningen sket en forbytning af læg 4 og 5. Iflg. Reg. 108 A er dette læg 4.
** På omslaget fejlagtig mærket 1546
*** Indordnet ved opløsning af Topografisk samling på papir ca. 1980.